Sailstore oferuje użytkownikom różnego rodzaju usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy użytkownik kontaktuje się z nami online, telefoniczne, osobiście czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł.

Wiele z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo, gdy podaje w tym celu swoje imię i nazwisko, adres e-mail czy adres pocztowy. 

Uzyskujemy także dane techniczne urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą być to przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak model i wersja urządzenia oraz jego typ. 

Inne gromadzone przez nasz dane są przetwarzane w ramach własnych analiz danych (np. w ramach badań rynkowych oraz w formie analizy klientów). W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, przykładowo od agencji informacyjnych oraz od dostawców usług płatniczych. 

Gdy mówimy o „danych użytkownika”, mamy na myśli dane osobowe. Są to wszystkie informacje, za pomocą których jesteśmy w stanie natychmiast lub w kombinacji z innymi informacjami zidentyfikować użytkownika.

Przykłady: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, numer zamówienia lub adres e-mail użytkownika. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) identyfikacji użytkownika, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi.

Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia danych osobowych użytkownika z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Jeżeli usuniemy dane osobowe z informacji lub pakietu danych dotyczących użytkownika, wówczas pozostałe dane w tym pakiecie danych nie są już traktowane jako dane osobowe. Procedura ta jest określana jako anonimizacja.

Zasada generalna: jeżeli prosimy użytkownika o podanie określonych informacji osobistych, użytkownik może oczywiście odrzucić naszą prośbę. To użytkownik decyduje, jakie informacje nam przekazuje. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić użytkownikowi wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć paczki bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną usługą wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie.

1.1 Dane profilu

Dane profilu to dane osobiste i demograficzne dotyczące użytkownika (tak zwane dane podstawowe) oraz jego indywidualne zainteresowania, o których poinformował on podczas rejestracji swojego konta klienta. Dane profilu obejmują przykładowo:

 • Imię i nazwisko użytkownika

 • Dane kontaktowe użytkownika

 • Preferencje użytkownika, np. dotyczące marek produktów

 • Dane demograficzne jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy data urodzenia

PZ reguły do informacji obowiązkowych należy imię i nazwisko, adres e-mail i samodzielnie utworzone hasło. Adres e-mail oraz hasło tworzą później dane logowania użytkownika.

Aby możliwe było korzystanie z usług płatnych, o ograniczonym dostępie lub spersonalizowanych, wymagane mogą być także dodatkowe informacje obowiązkowe, na przykład data urodzenia.

Dane profilu mogą także obejmować inne informacje dotyczące użytkownika i jego zainteresowań. Dane te można podać podczas rejestracji lub uzupełnić później. Przykładowo może to nastąpić w sytuacji, gdy użytkownik doda później dobrowolne informacje w swoim profilu lub chce użyć swojego konta klienta do zarejestrowania się w ramach usługi, która wymaga podania dodatkowych informacji obowiązkowych.

1.2 Dane kontaktowe

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, zapisujemy jego dane kontaktowe. W zależności od tego, w jaki sposób użytkownik się z nami kontaktuje (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną), jego dane kontaktowe mogą zawierać jego imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonu, numery faksu, adresy e-mail, szczegóły dotyczące jego profili w serwisach społecznościowych (przykładowo otrzymujemy ID użytkownika na Facebooku, jeżeli kontaktuje się on z nami przez ten serwis), nazwy użytkownika i podobne szczegóły dotyczące kontaktu.

1.3 Dane zakupów

W przypadku złożenia zamówienia w Sailstore lub dokonania zakupów na miejscu, zapisujemy dane zakupów użytkownika. W zależności od rodzaju sprzedaży i statusu przetwarzania dane zakupów mogą obejmować następujące informacje:

 • Numer zamówienia

 • Szczegóły dotyczące zakupionych przedmiotów (nazwa, rozmiar, kolor, cena zakupu itp.)

 • Informacje dotyczące sposobu zapłaty

 • Adres dostawy i faktury

 • Informacje i komunikację związaną z zakupami (np. oświadczenia o możliwości dokonania zwrotu, reklamacje i informacje dla działu obsługi klienta)

 • Status dostawy i zapłaty (np. "Uregulowano" lub "Wysłano")

 • Status zwrotu (np. "Pieniądze zwrócone")

 • Informacje od usługodawców uczestniczących w realizacji umowy (w razie sprzedaży wysyłkowej przykładowo numer przesyłek w firmie kurierskiej).

1.4 Dane płatnicze

Oferujemy naszym użytkownikom popularne metody zapłaty w handlu online – w szczególności zapłata z góry, karta kredytowa, PayPal lub faktura. W celu realizacji zapłaty zapisujemy dane płatnicze podane przez użytkownika. Pozostałe dane płatnicze uzyskujemy od zewnętrznych dostawców usług płatniczych oraz agencji informacyjnych, z którymi współpracujemy w ramach realizacji zapłaty i weryfikacji wypłacalności. Naszym dostawcom usług płatniczych przekazujemy tylko takie dane, jakie są niezbędne do obsługi płatności.

Dane płatnicze to przykładowo:

 • Preferowany sposób zapłaty

 • Adres do faktury

 • IBAN i BIC lub numer konta i kod banku

 • Dane kart kredytowych

 • Dane dotyczące wypłacalności

Do danych płatniczych należą także inne informacje, bezpośrednio związane z obsługą płatności i weryfikacją wypłacalności. Dotyczy to przykładowo informacji wykorzystywanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji, na przykład identyfikator PayPal (jeżeli użytkownik dokonuje zapłaty poprzez PayPal).

Dane dotyczące wypłacalności składają się z naszych własnych zapisów dotyczących dotychczasowej historii płatniczej użytkownika wobec Sailstore oraz wartości ratingowych uzyskiwanych przez nas od zewnętrznych agencji informacyjnych. Dane dotyczące wypłacalności stanowią informację o wynikach gospodarczych danej osoby. Pomaga to przedsiębiorstwom unikać strat z powodu braku zapłaty, które powstają, gdy klienci nie są w stanie spełnić swoich zobowiązań płatniczych lub nie mogą spełnić ich w terminie.

Uwzględnienie danych dotyczących wypłacalności przy wyborze sposobu zapłaty ma także zapobiec oferowaniu naszym klientom sposobów zapłaty, których nie można im zaoferować oraz zaciąganiu przez naszych klientów zobowiązań płatniczych, których nie są oni w stanie zrealizować. Dane dotyczące wypłacalności są standardowo uzyskiwane od tak zwanych agencji informacyjnych. Na podstawie różnych informacji agencje informacyjne wyliczają tak zwaną wartość ratingową, która uwzględnia między innymi istniejące już zobowiązania płatnicze i ew. poprzednie sytuacje braku zapłaty. Wartości ratingowe to obliczone statystycznie wartości szacunkowe dotyczące przyszłego ryzyka braku zapłaty w przypadku danej osoby, przedstawiane w postaci wartości procentowej. Mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez zewnętrzne agencje informacyjne (np. gdy wywiadownie podają nam informacje o niezrealizowanych zobowiązaniach płatniczych).

Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych oraz agencjami informacyjnymi następuje w sposób specyficzny dla kraju, aby uwzględnić uwarunkowania i wymogi specyficzne dla danego kraju. W dziale Informacje specyficzne dla krajów można znaleźć informacje o tym, w których krajach współpracujemy z jakimi zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych i agencjami informacyjnymi. Podajemy tam także ew. specjalne wskazówki dotyczące ochrony danych, które udostępniamy użytkownikom na polecenie określonych dostawców usług płatniczych i agencji informacyjnych.

1.5 Dane dotyczące zainteresowań

Podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami są generowane dane, na podstawie których dowiadujemy się, jakimi treściami, tematami, produktami, rodzajami produktów lub markami, którymi interesuje się dany użytkownik. Przykładowo na podstawie dokonanych zakupów, treści list życzeń oraz wieku użytkownika (o ile posiadamy te informacje), a także w drodze porównania z użytkownikami o podobnych cechach możemy określić jakimi kategoriami produktów interesuje się dany użytkownik. Dzięki temu podczas wyszukiwania przez użytkownika możemy wyświetlać w pierwszej kolejności prawdopodobnie najbardziej pasujące produkty.

Oprócz zainteresowań podanych bezpośrednio przez użytkownika możemy określić jego zainteresowania także na podstawie innych zapisywanych przez nas danych. Przykładowo jeżeli użytkownik wielokrotnie odwiedza określony dział Sailstore, możemy w ramach analizy korzystania uzyskanej na podstawie danych dostępu użytkownika określić jego zainteresowania (np. możemy ustalić, iż przypuszczalnie interesuje go wyposażenie jachtów, jeżeli regularnie odwiedza daną kategorię lub zamawia produkty z tej kategorii).

Ponadto w tym celu otrzymujemy także od naszych zewnętrznych partnerów w zakresie reklamy informacje i statystyki demograficzne (np. wiek, płeć, region), dane urządzenia i dane dostępu oraz zainteresowania naszych użytkowników. Dbamy przy tym o to, aby nasi partnerzy w zakresie reklamy przekazywali do Sailstore wyłącznie zagregowane, zaszyfrowane lub anonimowe dla Sailstore dane, uniemożliwiając nam w ten sposób przypisanie danych do określonej osoby, w szczególności do określonego użytkownika. Informacje te mogą być dla nas pomocne w lepszym zrozumieniu naszych użytkowników, przykładowo w ramach analiz struktury klientów oraz przy segmentacji użytkowników.

1.6 Zawiadomienia, treści rozmów

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub z innymi użytkownikami telefonicznie, pocztą, poprzez serwisy społecznościowe, formularze kontaktowe lub w inny sposób w sprawach dotyczących produktów (np. opinie o produktach) oraz w innych sprawach, zapisujemy treści takich zawiadomień.

Treści te możemy przekazywać podmiotowi odpowiedzialnemu za dany temat, na przykład naszym partnerom lub producentom. Na wypadek ewentualnego przekazania do innego przedsiębiorstwa (np. jeżeli użytkownik podał informacje skierowane do producenta danego produktu), użytkownik ma oczywiście możliwość poinformowania nas, iż jego dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Sailstore. W takim przypadku albo nie przekazujemy zapytania użytkownika, albo przekazujemy je do podmiotu odpowiedzialnego bez danych osobowych użytkownika, o ile w takiej sytuacji rozpatrzenie danej sprawy jest możliwe.

Jeżeli użytkownik za pomocą przewidzianych do tego celu funkcji przekaże nam zawiadomienia skierowane do innych użytkowników (np. opinie o produktach), możemy je opublikować w ramach naszych usług.

W celu komunikacji z klientami i użytkownikami Sailstore korzysta także z oferty serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter. Korzystamy z tych popularnych platform, aby oprócz naszych własnych kanałów komunikacji oferować użytkownikom także inne możliwości kontaktu i informacji. Informujemy, że nie mamy wpływu na warunki korzystania z serwisów społecznościowych oraz oferowanych przez nie usług, mamy także ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez te serwisy. Dlatego prosimy o staranne sprawdzenie, jakie dane osobowe są nam przekazywane przez serwisy społecznościowe. Nie mamy wpływu na działania operatorów serwisów społecznościowych, innych użytkowników oraz osób trzecich, które mogą współpracować z operatorami serwisów społecznościowych lub także korzystać z ich usług.

1.7 Dane serwisów społecznościowych

Z usługami Sailstore mogą być zintegrowane funkcje serwisów społecznościowych. Mogą to być usługi komunikatora i tak zwane wtyczki serwisów społecznościowych lub systemy integracji z serwisami społecznościowymi, np. przycisk „Zaloguj przez Facebooka”. Jeżeli użytkownik korzysta z tych funkcji i należy do określonego serwisu społecznościowego, możemy otrzymać od określonych dostawców dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Z reguły otrzymujemy od serwisów społecznościowych następujące dane:

 • Publiczne informacje profilowe podane przez użytkownika w danym serwisie społecznościowym (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe)
 • Informacje dotyczące typu urządzenia użytkownika
 • ID konta profilu użytkownika w danym serwisie (np. ID na Facebooku)

Bez zgody użytkownika nie otrzymujemy od dostawców serwisów społecznościowych żadnych innych danych, umożliwiających identyfikację lub skontaktowanie się z użytkownikiem.

W związku z reklamą na serwisach społecznościowych otrzymujemy z reguły jedynie ogólne informacje demograficzne i związane z zainteresowaniami w celu zwiększenia skuteczności naszych ogłoszeń reklamowych, np. informację o tym, że określone ogłoszenie reklamowe kliknął mężczyzna z Berlina w wieku między 25 a 34 lata, który był zainteresowany zakupami i jachtami. Te informacje i szacunki pochodzą od danego dostawcy serwisu społecznościowego.

Więcej informacji można uzyskać w warunkach korzystania oraz wskazówkach dotyczących ochrony danych określonego dostawcy usług.

Sailstore korzysta obecnie z usługi komunikatora Messenger serwisu Facebook oraz wtyczek serwisów społecznościowych/systemów integracji następujących serwisów:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Odnośnik do oświadczenia o ochronie danych serwisu Facebook podano tutaj: Wskazówki dotyczące ochrony danych serwisu Facebook.

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). Odnośnik do oświadczenia o ochronie danych serwisu Twitter podano tutaj: Wskazówki dotyczące ochrony danych serwisu Twitter.

1.8 Dane urządzenia i dane dostępu

Podczas korzystania z usług internetowych i mobilnych nieuniknione jest generowanie i przetwarzanie danych technicznych, aby móc udostępniać oferowane funkcje i treści oraz wyświetlać je na urządzeniu użytkownika. Dane te określamy zbiorczo jako „dane urządzenia i dane dostępu”. Dane urządzenia i dane dostępu są generowane przy każdym korzystaniu z usług internetowych i mobilnych. Nie ma przy tym znaczenia, kto jest dostawcą usługi. Dane urządzenia i dane dostępu są przykładowo generowane podczas korzystania z:

 • Stron internetowych
 • Newsletterów elektronicznych (tzn. w chwili rejestrowania interakcji użytkownika z newsletterem)
 • Usług związanych z lokalizacją

Z jednej strony Sailstore rejestruje dane urządzenia i dane dostępu w ramach usług internetowych i mobilnych oferowanych przez Sailstore (np. sklep Sailstore). Z drugiej strony Sailstore może otrzymywać dane urządzenia i dane dostępu w ramach usług internetowych i mobilnych innych przedsiębiorstw, o ile są one partnerami Sailstore w zakresie reklamy lub należą do tych samych sieci reklamowych online (np. „sieć reklamowa Google”).  

Dane urządzenia i dane dostępu obejmują następujące kategorie:

 • Ogólnie informacje o urządzeniu, jak typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, ustawienia konfiguracji (np. ustawienia językowe, uprawnienia systemowe), informacje o łączu internetowym (np. nazwa sieci telefonii komórkowej, prędkość połączenia) oraz o używanej aplikacji mobilnej (np. nazwa i wersja aplikacji).
 • Dane identyfikacyjne (ID), jak ID sesji, ID pliku cookie, jednoznaczne identyfikatory urządzeń (np. ID reklamy Google, ID reklamy Apple), ID konta podmiotów trzecich (o ile użytkownik korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych lub systemów integracji serwisów społecznościowych lub płatności za pomocą PayPal) oraz inne popularne technologie internetowe umożliwiające ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika, jego urządzenia ub określonej instalacji aplikacji mobilnej.
Proszę czekać

Za chwilę dobijemy do portu. Trzymaj się!